Order a free basic credit report
Report is used for tenders (SPIRIT Slovenija, javna agencija, MGRT, Ministrstvo za kulturo, Podjetniški sklad, itd.)
Credit report data
Company: OBMOČNI ODBOR SINDIKATA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA ŠMARJE PRI JELŠAH
Address: Kozje 131
Registration number: 5978041
Published: 4/24/2024
Language*:
Client data
Name*
E-mail*
Tax number*