Order a free basic credit report
Report is used for tenders (SPIRIT Slovenija, javna agencija, MGRT, Ministrstvo za kulturo, Podjetniški sklad, itd.)
Credit report data
Company: T530 Podjetje za trgovino in storitve d.o.o. Ljubljana
Address: Lužiško-srbska ulica 15
Registration number: 5760747
Published: 12/7/2023
Language*:
Client data
Name*
E-mail*
Tax number*