Naročilo brezplačnega osnovnega bonitetnega poročila
Poročilo se uporablja za namene razpisov (SPIRIT Slovenija, javna agencija, MGRT, Ministrstvo za kulturo, Podjetniški sklad, itd.)
Podatki bonitetnega poročila
Podjetje: DENTALIA Zunanjetrgovsko podjetje, proizvodnja in storitve, d.o.o., Ljubljana
Naslov: Celovška cesta 197
Matična številka: 5525144
Izdano dne: 6. 12. 2019
Jezik*:
Podatki naročila
Ime in priimek*
Elektronska pošta*
Davčna številka*