Order a free basic credit report
Report is used for tenders (SPIRIT Slovenija, javna agencija, MGRT, Ministrstvo za kulturo, Podjetniški sklad, itd.)
Credit report data
Company: Zgodovinsko društvo Rodnik
Address: Ulica heroja Šercerja 31
Registration number: 2704633
Published: 7/14/2024
Language*:
Client data
Name*
E-mail*
Tax number*