Order a free basic credit report
Report is used for tenders (SPIRIT Slovenija, javna agencija, MGRT, Ministrstvo za kulturo, Podjetniški sklad, itd.)
Credit report data
Company: Društvo gradbenih inženirjev in tehnikov Maribor
Address: Krekova ulica 2
Registration number: 5160880
Published: 12/7/2023
Language*:
Client data
Name*
E-mail*
Tax number*