Order a free basic credit report
Report is used for tenders (SPIRIT Slovenija, javna agencija, MGRT, Ministrstvo za kulturo, Podjetniški sklad, itd.)
Credit report data
Company: OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA SEVNICA
Address: Glavni trg 44
Registration number: 5134412
Published: 4/16/2024
Language*:
Client data
Name*
E-mail*
Tax number*