Naročilo brezplačnega osnovnega bonitetnega poročila
Poročilo se uporablja za namene razpisov (SPIRIT Slovenija, javna agencija, MGRT, Ministrstvo za kulturo, Podjetniški sklad, itd.)
Podatki bonitetnega poročila
Podjetje: GOZDNA URBARIALNA SKUPNOST RADMOŽANCI
Naslov: Radmožanci 79
Matična številka: 2075709
Izdano dne: 20. 01. 2020
Jezik*:
Podatki naročila
Ime in priimek*
Elektronska pošta*
Davčna številka*