Naročilo brezplačnega osnovnega bonitetnega poročila
Poročilo se uporablja za namene razpisov (SPIRIT Slovenija, javna agencija, MGRT, Ministrstvo za kulturo, Podjetniški sklad, itd.)
Podatki bonitetnega poročila
Podjetje: NEODVISNOST - KONFEDERACIJA NOVIH SINDIKATOV SLOVENIJE - SINDIKAT PODJETJA VESNA MARIBOR
Naslov: Einspielerjeva ulica 31
Matična številka: 1431293
Izdano dne: 22. 05. 2024
Jezik*:
Podatki naročila
Ime in priimek*
Elektronska pošta*
Davčna številka*