U - DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES