G - TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL