A 01.420 Druga govedoreja

Matična številka

Naziv

Naslov

Poštna št. Pošta
6675581

KMETIJA KOROŠEC d.o.o.

Moškanjci 6A

2272

Gorišnica

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
2091488

DRPALEŽ d.o.o.

Nova pot 199

1351

Brezovica pri Ljubljani

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
1471040

ŽIVINOREJSKA ZADRUGA BOHINJSKA BELA, z.b.o.

Bohinjska Bela 101A

4263

Bohinjska Bela

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
6659306

J&M d.o.o.

Hajnsko 33

3253

Pristava pri Mestinju

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
5783631

CCC z.o.o.

Mislinjska Dobrava 112E

2383

Šmartno pri Slovenj Gradcu

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
5901324

KERŠIČ KOČNO KZ z.o.o.

Kočno pri Polskavi 14

2314

Zgornja Polskava

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
5903777

Kmetijska zadruga Stari Breg z.o.o., Stari Breg 2, 61330 Kočevje

Stari Breg 2

1330

Kočevje

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
8017107

Kmetijska zadruga Rebrnice, z.o.o.

Veliko Ubeljsko 31

6225

Hruševje

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
2092433

KORENT IN KORENT d.n.o.- v stečaju

Zgornja Vižinga 28

2360

Radlje ob Dravi

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
1534823

MPR d.o.o. - V STEČAJU

Panonska ulica 11

9000

Murska Sobota

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
Več