P 85.422 Visokošolsko izobraževanje

Matična številka

Naziv

Naslov

Poštna št. Pošta
5089638

UNIVERZA V MARIBORU

Slomškov trg 15

2000

Maribor

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
1627066

UL MF

Vrazov trg 2

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
1626990

UL FKKT

Večna pot 113

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
1810014

UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE

Titov trg 4

6000

Koper - Capodistria

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
5085063

UNIVERZA V LJUBLJANI

Kongresni trg 12

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
1626914

UL BF

Jamnikarjeva ulica 101

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
1627023

UL FRI

Večna pot 113

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
1626922

UL EF

Kardeljeva ploščad 17

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
1626965

UL FE

Tržaška cesta 25

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
1627031

UL FS

Aškerčeva cesta 6

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
Več