K 64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov

Matična številka

Naziv

Naslov

Poštna št. Pošta
5834457

KD Skladi, d.o.o.

Dunajska cesta 63

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
5825326

Elements Skladi, d.d.

Dunajska cesta 167

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
2317265

KDG Naložbe, d.o.o.

Mala čolnarska ulica 9

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
3718778

DTK MURKA, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Čopova ulica 38

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
3800512

STH VENTURES, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Kavčičeva ulica 66

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
2317257

KDH Naložbe, d.o.o.

Vogelna ulica 4

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
6331190

FRAPIK d.o.o.

Cesta v Gorice 8

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
3838404

SDCF, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Dolenjska cesta 242B

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
8075140

FRIMS d.o.o.

Dunajska cesta 156

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
7254695

VAULT HOTEL d.o.o.

Cesta na Brdo 8

1000

Ljubljana

Več o podjetju Naroči bonitetno poročilo
Več